ENTD taalcursus. Taalcursus in alle moderne talen.

Onze werkwijze

VOORDELEN VAN HET STUDEREN OP ONS TALENPRAKTIKUM

– Bij ENTD staan 10 cabines met audioapparatuur opgesteld.
Dit maakt het mogelijk u een intensieve en persoonlijke begeleiding te bieden.
– U hoort steeds de vreemde taal; alleen op die manier kunt u de taal werkelijk leren verstaan en spreken.
– U kunt en moet het hele lesuur lang hardop oefenen.
– U werkt individueel aan uw les op uw eigen niveau; u bepaalt in overleg met de docent uw tempo en wordt niet opgehouden door anderen.
– U kunt een keus maken uit een groot aantal cursussen.
– Uw studie is dus altijd geheel aangepast aan de reeds bij u aanwezige vaardigheid en belangstelling.
– Hoger kennisniveau dan bij een klassikale opleiding.
– U kunt de lessen volgen op de – van te voren afgesproken – dagen en uren, die u het beste uitkomen.
– U kunt op elk gewenst moment met uw cursus beginnen.

DE LESSEN

Iedere cursist werkt met een cd waarop de les staat.
Deze lessen zijn speciaal gericht op het verkrijgen van een goede spreek- en luistervaardigheid.
Ze kunnen op verschillende manieren zijn samengesteld, maar een veel voorkomende vorm is de volgende: De cursist luistert eerst naar een stuk levendige conversatie in de vreemde taal.
Deze conversatie wordt daarna langzaam en in kleine gedeelten herhaald.
Tussen deze gedeelten is er telkens gelegenheid voor de cursist om deze na te spreken.
Door een simpele druk op de knop kan de cursist alles opnieuw beluisteren om zijn uitspraak met die van de leraar te vergelijken en daarna te verbeteren.
Deze handeling kan desnoods eindeloos herhaald worden.
De betekenis van de tekst wordt de cursist duidelijk uit het zinsverband, door illustraties of een gedeeltelijke of volledige vertaling.
Vervolgens staat er een aantal vragen op de band of cd. De cursist probeert deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en kan zijn antwoord daarna weer vergelijken met het antwoord van de leraar op de cd.
Tenslotte worden de belangrijke zaken nog een aantal malen herhaald volgens het systeem leraar-cursist-leraar-cursist – om het onthouden van het geleerde te vergemakkelijken.
Daarnaast zijn er vele andere vormen, zoals luisteroefeningen, intonatie- en klemtoonoefeningen, directe reactieoefeningen, rollenspelen, telefoongespreksimulaties, enz..
Van groot belang bij dit alles is, dat de leraar en de sprekers op de band uit het land zelf komen, dus een perfecte uitspraak hebben en dat de conversatie echte gesproken taal is.

DE BEGELEIDEND DOCENT

Iedere cursist wordt tijdens de les via de controletafel intensief begeleid door een docent.
Aan het eind van elke les bespreekt de docent met de cursist wat thuis aan studie en schriftelijk werk gedaan moet worden.
Deze begeleiding en een goede communicatie tussen cursist en docent zijn van essentieel belang voor het behalen van optimale resultaten.
Aan het Talenpraktikum Drechtsteden zijn bevoegde docenten verbonden, die beschikken over een jarenlange ervaring in het lesgeven op het Talenpraktikum.