ENTD taalcursus. Taalcursus in alle moderne talen.

Wie zijn wij? Over ENTD

HET EERSTE NEDERLANDSE TALENPRAKTIKUM DRECHTSTEDEN

Over een periode van 40 jaar hebben tienduizenden leerlingen hun weg naar ons Talenpraktikum in Papendrecht weten te vinden om er een vreemde taal te leren spreken en te verstaan. Veel van hen leverden daarbij een prestatie boven het niveau waartoe zij zichzelf in staat achtten en waren al spoedig in staat aan eenvoudige alledaagse gesprekken deel te nemen.

Het geheim dat aan dit succes ten grondslag ligt, moet gezocht worden in de werkmethode die kenmerkend is voor ons instituut. Deze methode maakt gebruik van de menselijke eigenschap om nieuw verworven gegevens te kunnen bewaren en gebruiken. Hierin schuilt de verklaring van de snelle vorderingen waarbij zelfs het spreken en verstaan van een vreemde taal in ca. drie weken tot de mogelijkheden behoort!

Kernpunten van deze werkmethode zijn:

  • Audiovisuele middelen met directe terugkoppeling naar de spraak leggen een gelijktijdige en intense verbinding tussen de belangrijkste zintuigen en het geheugen.
  • De cursist is in hoge mate zelfwerkzaam, terwijl de rol van de leraar meestal beperkt blijft tot die van een helper, op wie teruggevallen kan worden.
  • Doordat het tempo van de vorderingen hoog en de kosten op uurbasis erg laag zijn, is de verhouding kosten-prestatie buitengewoon gunstig t.o.v. andere methodes om een taal te leren.

De lestijden zijn bij ons erg flexibel. Voor elke cursist kan men binnen het kader van de openingstijden en in overleg met de docent afspraken maken op de tijden die u het beste uitkomen, zowel ’s avonds als overdag. Bij inschrijving ontvangt u een leskaart die twaalf maanden geldig blijft. Nieuwe kandidaatscursisten volgen meestal een test of proefles om te bepalen op welk niveau zij het beste in het cursusprogramma kunnen instappen.

Graag nodigen wij u uit voor een test en een persoonlijk gesprek, waarin wij het meest geschikte programma voor u kunnen bepalen of samenstellen. De test is gratis en vrijblijvend.